Best Ramen restaurants in Fushimi Chusyojima, Kyoto

Sake lovers unite! Sake producing area of Kyoto. Let’s try some Kyoto-style ramen!
2 restaurants were found!
Tsukemen Kirari
Fushimi Chusyojima
Ramen
9.0 1 reviews
Price
1277 29
Fukakusa Seimen Shokudo
Fushimi Chusyojima
Ramen
7.8 3 reviews
Price
468 5

Page Top