Best Ramen restaurants in Fushimi Chusyojima, Kyoto

Sake lovers unite! Sake producing area of Kyoto. Let’s try some Kyoto-style ramen!
3 restaurants were found!
Tsukemen Kirari
Fushimi Chusyojima
Ramen
9.0 1 reviews
Price
980 28
Fukakusa Seimen Shokudo
Fushimi Chusyojima
Ramen
7.8 3 reviews
Price
395 4
Daichu
Fushimi Chusyojima
Ramen
7.3 1 reviews
Price
573 3

Page Top