Best Traditional Japanese Food restaurants in Other Kyoto Area

Many beautiful things outside the city. Many traditional food can be found in Kyoto.
19 restaurants were found!
Yudofu Sagano
Arashiyama & Sagano
Tofu
7.7 1 reviews
Price
4734 17
Ryokan of Ohara, Kyoto SERYO Hinazato
Ohara
Casual Style Washoku
--- 0 reviews
Price
643 2
Kibune Hyoue
Kurama & Kibune
Kaiseki / Kyo Ryori (Kyoto Cuisine)
9.3 1 reviews
Price
569 3
Yamorido
Fushimi Chusyojima
Bars / Pubs Casual Style Washoku
--- 0 reviews
Price
111 6
Saga Tofu Ine North Branch
Arashiyama & Sagano
Tofu
--- 0 reviews
Price
1885 13
Hirobun
Kurama & Kibune
Kaiseki / Kyo Ryori (Kyoto Cuisine)
8.0 1 reviews
Price
1082 5
GONTARO Kinkakuji
Kinkakuji & Uzumasa
Soba Noodles Udon Noodles
7.3 1 reviews
Price Popular
1060 4
Soba Shubo Ichii
Kinkakuji & Uzumasa
Soba Noodles
--- 0 reviews
Price
156 0
Daizen
Arashiyama & Sagano
Sushi
--- 0 reviews
Price
796 7
Seigenin
Kinkakuji & Uzumasa
Tofu
--- 0 reviews
Price
1032 12
Yoshiya Oku no Niwa
Arashiyama & Sagano
Casual Style Washoku
9.1 4 reviews
Price
1658 3
Gyatei
Arashiyama & Sagano
Casual Style Washoku
7.3 1 reviews
Price
2237 14
Inafuku
Fushimi Inari
Soba Noodles Yakitori
--- 0 reviews
Price
1269 6
Momijiya Bekkan Kawa no Iori
Arashiyama & Sagano
Kaiseki / Kyo Ryori (Kyoto Cuisine)
6.8 2 reviews
Price
406 1
Toriichaya Shinshinan
Kurama & Kibune
Kaiseki / Kyo Ryori (Kyoto Cuisine)
7.7 1 reviews
Price
311 0
Togano Chaya
Arashiyama & Sagano
Soba Noodles Casual Style Washoku
7.7 2 reviews
Price
273 4
Kendonya
Fushimi Inari
Udon Noodles
7.0 1 reviews
Price
591 3
Chikurin Honten - Main Store
Uji
Casual Style Washoku
--- 0 reviews
Price
702 6
Takao Kanko Hotel
Arashiyama & Sagano
Kaiseki / Kyo Ryori (Kyoto Cuisine)
7.3 1 reviews
Price
149 0

Page Top