Best Ramen restaurants in Kyoto

Kyoto is hotspot for ramen, and especially the Ichijoji area is famous for its many ramen places. Sharing Kyoto has the best ramen places in the ancient capital!
26 restaurants were found!
Tsurumusha
Downtown
Ramen
9.6 7 reviews
Price
1088 12
Toritani
Downtown
Ramen
9.5 16 reviews
Price
1839 16
Ginjo-Ramen Kubota
Kyoto Station
Ramen
9.4 22 reviews
Price
6680 49
Menya Ikku
Kyoto Station
Ramen
9.4 11 reviews
Price
367 8
Men-Bistro Nakano
Downtown
Ramen
9.3 1 reviews
Price
108 3
Tsukemen Kirari
Fushimi Chusyojima
Ramen
9.0 1 reviews
Price
960 28
Inoichi
Downtown
Ramen
8.9 14 reviews
Price
4685 41
Menya Sanda
Downtown
Ramen
8.9 4 reviews
Price
861 8
Thai Curry Ramen Siam
Nijo Castle & Kitano Tenmangu
Ramen
8.3 1 reviews
Price
376 4
Kobuton Ramen
Nijo Castle & Kitano Tenmangu
Ramen
8.2 9 reviews
Price
1356 17
Aitsuno-Ramen Kataguruma
Kyoto Station
Ramen
8.0 2 reviews
Price
1155 6
Ramen Touhichi
Daitokuji Temple & Kitaoji
Ramen
7.9 5 reviews
Price
2119 36
Fukakusa Seimen Shokudo
Fushimi Chusyojima
Ramen
7.8 3 reviews
Price
383 4
Bishiya
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
7.5 2 reviews
Price
673 1
Mitsuru
Downtown
Ramen
7.3 5 reviews
Price
857 5
Daichu
Fushimi Chusyojima
Ramen
7.3 1 reviews
Price
562 3
Kairikiya- Shijo Karasuma store
Downtown
Ramen
7.2 4 reviews
Price
990 27
Ramen Suguru
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
7.1 3 reviews
Price
295 2
Takayasu
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
7.1 3 reviews
Price
1480 8
Kyoto Ayam-YA
Downtown
Ramen
7.0 2 reviews
Price
1690 2
Gouriki
Downtown
Ramen
7.0 1 reviews
Price
751 5
Seaburanokami
Downtown
Ramen
6.9 3 reviews
Price
979 6
Tonryu - Main store
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
6.7 1 reviews
Price
494 5
Gangi
Nijo Castle & Kitano Tenmangu
Ramen
6.0 1 reviews
Price
412 6
Menya Gokkei
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
--- 0 reviews
Price
225 0
Menya Takei | TauT Hankyu Rakusaiguchi
Arashiyama & Sagano
Ramen
--- 0 reviews
Price
540 5

Page Top