Best Ramen restaurants in Kyoto

Kyoto is hotspot for ramen, and especially the Ichijoji area is famous for its many ramen places. Sharing Kyoto has the best ramen places in the ancient capital!
22 restaurants were found!
Tsurumusha
Downtown
Ramen
9.6 7 reviews
Price
1300 13
Toritani
Downtown
Ramen
9.5 16 reviews
Price
2143 17
Ginjo-Ramen Kubota
Kyoto Station
Ramen Chinese
9.4 22 reviews
Price
8677 50
Menya Ikku
Kyoto Station
Ramen
9.4 11 reviews
Price
722 8
Men-Bistro Nakano
Downtown
Ramen
9.3 1 reviews
Price
258 3
Tsukemen Kirari
Fushimi Chusyojima
Ramen
9.0 1 reviews
Price
1182 29
Menya Sanda
Downtown
Ramen
8.9 4 reviews
Price
1000 9
Tsurukame Honten-Main store
Downtown
Ramen
8.3 1 reviews
Price
464 5
Thai Curry Ramen Siam
Nijo Castle & Kitano Tenmangu
Ramen
8.3 1 reviews
Price
441 4
Aitsuno-Ramen Kataguruma
Kyoto Station
Ramen
8.0 2 reviews
Price
1265 6
Ramen Touhichi
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
7.9 5 reviews
Price
411 37
Fukakusa Seimen Shokudo
Fushimi Chusyojima
Ramen
7.8 3 reviews
Price
438 5
Takamatsu
Downtown
Ramen
7.5 6 reviews
Price
769 6
Bishiya
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
7.5 2 reviews
Price
755 2
Mitsuru
Downtown
Ramen
7.3 5 reviews
Price
1083 6
Kairikiya- Shijo Karasuma store
Downtown
Ramen
7.2 4 reviews
Price
1171 29
Takayasu
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
7.1 3 reviews
Price
1786 9
Gouriki
Downtown
Ramen
7.0 1 reviews
Price
942 5
Seaburanokami
Downtown
Ramen
6.9 3 reviews
Price
1084 6
Tonryu - Main store
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
6.7 1 reviews
Price
550 7
Menya Gokkei
Shisendo Temple & Ichijoji
Ramen
--- 0 reviews
Price
1092 0
Menya Takei | TauT Hankyu Rakusaiguchi
Arashiyama & Sagano
Ramen
--- 0 reviews
Price
689 5

Page Top