Best Sukiyaki / Shabushabu restaurants in Kyoto

Thinly sliced beef with vegetables, sukiyaki and shabu shabu! Both hot pot dishes go really well with Kyoto, so remember to check the hottest hot pot places in Kyoto on Sharing Kyoto!
4 restaurants were found!
Hyoto Kyoto
Downtown
Sukiyaki / Shabushabu
8.3 1 reviews
Price
1670 7
Junidanya Hanamikoji
Gion & Kiyomizu Temple
Sukiyaki / Shabushabu
7.3 1 reviews
Price
1877 11
[Closed]Negiya-Heikichi Pontocho
Downtown
Sukiyaki / Shabushabu Nabe (Hot Pot)
--- 0 reviews
Price
2779 16
[Closed]Hyakushokuya Sukiyaki Senka
Downtown
Sukiyaki / Shabushabu Wagyu / Steak
7.3 1 reviews
Price
4280 44

Page Top