Best Kimono / Yuzen shops in Kyoto

If you come to Kyoto, you have to go out in a kimono. What better place to buy a kimono than Kyoto? Kyoto is especially famous for its dyed Nishijin-ori kimonos.
4 shopping were found!
Antique Kimono YAYA
Gion & Kiyomizu Temple
Kimono / Yuzen
8.3 1 reviews
Price
4382 32
Pagong - Main shop
Kyoto Station
Clothing Store / Vintage Clothing Kimono / Yuzen
--- 0 reviews
Price
3128 25
[Closed] SOHYA TAS
Downtown
Kimono / Yuzen Zakka (miscellaneous goods)
--- 0 reviews
Price
561 1
[Closed] A specialty men's kimono shop SAMURAI ...
Gion & Kiyomizu Temple
Kimono / Yuzen
--- 0 reviews
Price
541 0

Page Top