Best Tsukemono shops in Kyoto

Kyoto has many famous tsukemono, or Japanese pickle, shops like Daiyasu and Nishiri. Sharing Kyoto is of course always ready for some takuan!
6 shopping were found!
Nishiri Gion
Gion & Kiyomizu Temple
Tsukemono
7.0 1 reviews
Price
881 14
Uchida Tsukemono Nishiki-Koji
Downtown
Tsukemono
6.7 1 reviews
Price
721 7
Tsukemono Nishiki Takakura-ya
Downtown
Tsukemono Food & Drinks To Go
5.3 1 reviews
Price
730 5
Murakami-Ju Honten - Main store
Downtown
Tsukemono
--- 0 reviews
Price
932 6
Daiyasu Gion
Gion & Kiyomizu Temple
Tsukemono
--- 0 reviews
Price
140 0
Kyoto Narita Kamigamo Main Store
Shimogamo Shrine & Kitayama
Tsukemono
--- 0 reviews
Price
550 11

Page Top